Obszary wzdłuż rzeki Tuman w prowincji Hamgyong Północny, które doświadczyły bezprecedensowej katastrofy w okresie od końca sierpnia do początku września, stały się świadkiem zaskakujących cudów dokonanych na rzecz przekształcenia nieszczęścia w błogosławieństwo. Gdy w północne obszary Hamgyongu Północnego uderzył kataklizm, Partia Pracy Korei wezwała cały kraj by włączył się w kampanię przekształcenia nieszczęścia w błogosławieństwo dzięki sile wielkiej jednomyślnej jedności. W obfitej odpowiedzi na wezwanie Partii, cały naród prowadził energiczną kampanię przez dwa miesiące, doprowadzając do wzniesienia nowych socjalistycznych ulic i wsi.

Szanowny Marszałek Kim Jong Un zapewnił, że główny kierunek 200-dniowej kampanii, która była w pełnym rozkwicie w całym kraju po 7. Zjeździe Partii Pracy Korei, został skierowany na rzecz odnowienia poszkodowanych północnych obszarów. Jako główny cel ustanowił zadanie wnoszenia domów mieszkalnych dla ofiar oraz podjął działania na rzecz zmobilizowania i skupienia całego potencjału ludzkiego, materialnego i technicznego w tym celu.

Siły budowlane z całego kraju, w tym główne jednostki Koreańskiej Armii Ludowej które pracowały przy najważniejszych projektach 200-dniowej kampanii, zwłaszcza przy budowie Ryomyong Street, zostały wysłane na front odbudowy, wraz z potrzebnym sprzętem. W ich usilnych staraniach by zapewnić ofiarom kolebki szczęścia, żołnierze i budowlańcy realizowali projekty układania fundamentów, wznoszenia struktur i budownictwa, tworząc niesłychanie cudowne budowle. W rezultacie, w ciągu dwóch miesięcy oni wykonali prawie 970 000 metrów sześciennych wykopów fundamentowych, ponad 170 000 metrów sześciennych betonowych fundamentów, ponad 290 000 metrów sześciennych murów, ponad 100 000 metrów sześciennych betonowych podłóg, około sześciu milionów metrów kwadratowych tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego, ponad 200 000 metrów kwadratowych płytek i ponad 600 000 metrów kwadratowych malarstwa.

Żołnierze i przodownicy pracy, którzy zajęli się odnową powiatu Kyonghung, byli pierwszymi którym udało się zakończyć budowę domów mieszkalnych pod koniec października, dzięki jedności armii i ludu. Budowa mieszkań dla ponad 11 900 rodzin została pomyślnie zakończona do 11 listopada w mieście Hoeryong w powiecie Kyonghung i w innych obszarach dotkniętych kataklizmem.

Obywatele w dotkniętych kataklizmem obszarach korzystają obecnie z wygodnego życia w nowych domach mieszkalnych, dających schronienie przed ciężkimi północnymi śnieżycami i ulewnymi deszczami, a uczniowie i dzieci uczą się i bawią w nowych szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Źródło: ExploreDPRK

무산군읍

무산군 독소리

무산군읍

무산군읍

무산군 독소리