photo 5436ad98434bf6231599829_3436d0d554_z_zps4qnybjd0.jpg

Kimilsungia jest kwiatem, związanym z głębokim szacunkiem narodu indonezyjskiego do Prezydenta Kim Il Sunga.

Podczas swojej wizyty w Indonezji w dniu 13 kwietnia Juche 54 (1965), Kim Il Sung został zaproszony do Ogrodu Botanicznego Bogor

Sukarno zapoznał go z kwiatem wyhodowanym przez indonezyjskiego botanika i zasugerował, żeby nazwać go na cześć Prezydenta KRLD.

Kim Il Sung grzecznie odmówił, mówiąc, że nie ma takiej potrzeby.

Jednakże Sukarno powiedział mu, że zasłużył na to za swoje wybitne zasługi dla ludzkości.

Nie chcąc więcej odmawiać, Kim Il Sung powiedział, że akceptuje propozycję jako wyraz podziwu narodu indonezyjskiego do narodu koreańskiego.

Na podstawie KCNA