Stowarzyszenie Więźniów Sumienia na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Praw Człowieka odbyło spotkanie w Seulu i ogłosiło, że będzie walczyć na rzecz uwolnienia świata od "prawa bezpieczeństwa", świata bez więźniów sumienia.

Na spotkaniu przeanalizowano wieloletnia działalność i zadecydowano, by zorganizować wiele działań żądając odrzucenia prawa bezpieczeństwa i uwolnić więźniów sumienia.

Organizacja zadenuncjowała konserwatywne media za przekazywanie fałszywego obrazu Solidarności w Utrzymaniu Sprawiedliwości w Kwestii Niewolnictwa Seksualnego przez Japońską Armię Cesarską, oraz wydało oświadczenie wraz z Rodzinnym Ruchem Wprowadzania Demokracji w Korei Płd o wsparciu atakowanego stowarzyszenia.