Szanowany Najwyższy Przywódca Towarzysz Kim Dzong Un

Sprawa Juche oraz Songun, którymi przewodził wielki prezydent Kim Il Sung, rozwinięte przez wodza Kim Dzong Ila są dalej niesione naprzód przez szanowanego Najwyższego Przywódcę Towarzysza Kim Dzong Una.

Szanowany Najwyższy Przywódca Kim Dzong Un ma w sobie nieskończone połacie lojalności wobec sprawy Juche, Songun i wybijające się ponad przeciętnośc zdolności przywódcze, jak również niespotykaną odwagę oraz zorientowanie na człowieka.

Szanowany Najwyszy Przywódca, który rozpoczął kolejny rozdział w sprawie uwiecznienia przywódcy z jego szlachetną moralnością i etyką, zapewniając by historia Syna trwała wiecznie na tej ziemi poprzez połączenie starań w pracę na rzecz utrzymania wielkiego prezydenta Kim Il Sunga oraz wielkiego wodza Kim Dzong Ila najwyższym poważaniem wiecznych przywódcow KPR i rewolucji, jako Syna Juche.

Szanowany Najwyszy Przywódca Kim Dzong Un sformułował rewolucyjną ideę KPR jako kimilsungizm-kimdzongilizm deklarując, że stworzenie społeczeństwa opartego o cechy kimilsungizmu-kimdzongilizmu jest ostatecznym programem KPR oraz jasno wyraził daleko idącą strategię marszu naprzód drogą niepodległości, Songun oraz socjalizmu.

W swojej nieopisanej działalności ideologiczno-teoretycznej, opublikował wiele klasycznych prac rozwijając i drastycznie wzbogacając kimilsungizm-kimdzongilizm. Dzięki tej tytanicznej pracy określił wszechstronne zadania oraz sposoby i środki rozwoju wszystkich dziedzin Partii, Państwa, sił zbrojnych, organizacji ludu pracującego, siły gospodarczej i potężnego cywilizowanego kraju wymaganych w nowej erze.

Drastycznie wzmocnił i rozwinął KPR i rząd KRL-D w

Biografia Kim Dzong Suk

Antyjapońskiej bohaterczyni Kim Dzong Suk

Biografia Kim Dzong Suk - w języku angielskim [pdf]

 

 

 

 

Prezydent Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Wkraczając we współczesność, Korea wraz ze swoją liczącą ponad 5 tysięcy lat historią i kulturą, stopniowo słabła przez politykę warcholstwa oraz uzależnienia bezpieczeństwa wojskami zewnętrznymi dynastii feudalnej Joson, stając się teatrem działań dla silniejszych sąsiadów. Ostatecznie znalazła się pod okupacją japońską w 1905 roku.

Nie kto inny, lecz Kim Il Sung był tym, kto uratował naród koreański od żałosnego losu zrujnowanego kraju.

Urodził się w Mangyongdae pod Pjongjangiem dnia 15 kwietnia, pierwszego roku Juche (1912). Był synem Kim Hyon Dzika i Kang Bang Sok.

Ojciec nadał mu imię Song Dzu w nadziei, że kiedyś syn okaże się podporą narodu. W związku z ciągłym zaangażowaniem rodziców w walkę rewolucyjną, dzieciństwo Wodza upłynęło w ciągłych podróżach pomiędzy rozległymi rejonami Chin i Korei. 

W marcu 11 roku Juche (1923), Wódz odbył wędrówkę z Badaogou w Chinach do Mangongdae. Podróż ta liczyła ponad 400 km. Powodem tej wędrówki była opinia jego ojca, że aby móc przeprowadzić rewolucję należy poznać aktualną sytuację kraju. Dlatego też młody Kim Song Dzu podjął naukę w szkole Changdok w miejscowości Chilgol.

W styczniu 13 roku Juche (1925) roku na więść o ponownym aresztowaniu ojca przez japońskich imperialistów, opuszcza Mangyondae z silnym postanowieniem, że nie powróci do Korei zanim kraj nie odzyska niepodległości. W czerwcu 14 roku Juche (1926) w miejscowości Huadian w Chinach organizuje Związek na Rzecz Obalenia Imperializmu. Wódz stworzył także wiele innych antyjapońskich organizacji o charakterze masowym.

25 kwietnia 20 roku Juche (1932) tworzy Antyjapońską Powstańczą Armię, którą później reorganizuje w Koreańską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Otrzymuje od swych żołnierzy przydomek Il Sung (Stający Słońcem), na który zasłużył wieloma spektakularnymi zwycięstwami w bitwach z oddziałami japońskich okupantów. Walka narodowo-wyzwoleńcza została ukoronowana w dniu 15 sierpnia 33 roku Juche (1945) wyzwoleniem kraju.

 

Kim Il Sung witany przez polskich gospodarzy w 1956 roku

 

Prezydent Kim Il Sung odwiedza stację kolejową w Zbąszynku w 1984 roku

 

Kochany Wódz Towarzysz Kim Dzong Il

Wielki Przywódca Towarzysz Kim Dzong Il urodził się w tajnym obozie Koreańskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w pobliżu góry Paektu, 16 lutego 31 roku Juche (1942).

Swoje dzeciństwo spędził przy nasłuchiwaniu raportów bitewnych w wojnie antyjapońskiej. Poświęcił całe swoje życie wiernie wspierając idee i sprawę wielkiego przywódcy prezydenta Kim Il Sunga.

Początki dowodzenia opartę o ideę Songun rozpoczął nadzorując 105tą Dywizję Pancerną Seoul Ryu Kyong Su w sierpniu 49. Juche (1960). Od początku swojej pracy w Komitecie Centralnym Koreańskiej Partii Robotniczej 19 czerwca 53. Juche (1964) oraz przewodnicząc przez pół wieku KPR, armii i ludowi dokonał iście nieśmiertelnych wyczynów na tle czasów i historii.

Sformułował rewolucyjną ideę wielkiego prezydenta Kim Il Sunga jako kimilsungizm, dodając jej połysku jako wiecznie wiodącej ideologii KPR oraz KRL-D. Proklamował ją jako ostateczny program KPR mającym na celu stworzenie społeczeństwa opartego o kimilsungizm oraz mądrze organizował i prowadził prace ku jego wdrożeniu. Skupił szerokie masy skupione wokół KPR poprzez życzliwą i wszechstronną politykę, znacząco wzmacniając siłę kierującą sprawie socjalizmu utrzymując spójność armii i ludu w jej ideach oraz bojowym duchu. 

Po odejściu prezydenta Kim Il Sunga, Kim Dzong Il stał się przykładem realizacji sprawy poprzez unieśmiertelnienie przywódcy upewniając się, by prezydenckie życiowe instrukcje były niesione naprzód jako drogowskazy na każdym polu rewolucji, tak aby jego życie i wysiłek lśnił przez wieki.

W ostatnich latach minionego stulecia, kiedy KRL-D dźwigało ciężar antysocjalistycznej ofensywy kierowanej przez USA i ich sprzymierzeńców, sformułował ideę Songun jako głowny tryb polityczny socjalizmu kierując nim we wszechstronny sposób. Rozwinął Koreańską Armię Ludową jako niezwyciężoną siłę, zbudował pod każdym względem samowystarczalny i wspólczesny przemysł obronny i uzbroił cały naród oraz ufortyfikował cały kraj na najwyższym poziomie.

Dekada za dekadą, rozpalał pochodnię nowej rewolucji doprowadzając do rozpalenia rewolucji przemysłowej w nowym stuleciu poprzez demonstrację potęgi przemysłowej KRL-D, która nie tylko wyprodukowała, ale także wyniosła na orbitę sztucznego satelitę udowadniając tym samym, iż dzięki nauce i mocy technologii posiadła technikę CNC.

Zgodnie z prezydenckimi instrukcjami na rzecz zjednoczenia Korei, ustanowił Trzy Karty Narodowego Zjednoczenia oraz dopilnował by obie deklaracje 15 Czerwca oraz 4 Października były przyjętę przez północ i południe wprowadzając Koreę w nową erę niepodległości ruchu reunifikacyjnego