Szanowany Najwyższy Przywódca Towarzysz Kim Dzong Un

Sprawa Dżucze oraz Songun, którymi przewodził wielki prezydent Kim Il Sung, rozwinięte przez wodza Kim Dzong Ila są dalej niesione naprzód przez Szanownego Najwyższego Przywódcę Towarzysza Kim Dzong Una.

Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Dzong Un ma w sobie nieskończone połacie lojalności wobec sprawy Dżucze, Songun i wybijające się ponad przeciętność zdolności przywódcze, jak również niespotykaną odwagę oraz zorientowanie na człowieka.

Szanowny Najwyższy Przywódca, który rozpoczął kolejny rozdział w sprawie uwiecznienia przywódcy z jego szlachetną moralnością i etyką, zapewniając by historia Słońca trwała wiecznie na tej ziemi poprzez połączenie starań w pracę na rzecz utrzymania wielkiego prezydenta Kim Il Sunga oraz wielkiego wodza Kim Dzong Ila w najwyższym poważaniu wiecznych przywódców PPK i rewolucji, jako Słońca Dżucze.

Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Dzong Un sformułował rewolucyjną ideę PPK jako kimilsungizm-kimdzongilizm deklarując, że stworzenie społeczeństwa opartego o cechy kimilsungizmu-kimdzongilizmu jest ostatecznym programem PPK oraz jasno wyraził daleko idącą strategię marszu naprzód drogą niepodległości, Songun oraz socjalizmu.

W swojej nieopisanej działalności ideologiczno-teoretycznej, opublikował wiele klasycznych prac rozwijając i drastycznie wzbogacając kimilsungizm-kimdzongilizm. Dzięki tej tytanicznej pracy określił wszechstronne zadania oraz sposoby i środki rozwoju wszystkich dziedzin Partii, Państwa, sił zbrojnych, organizacji ludu pracującego, siły gospodarczej i potężnego cywilizowanego kraju wymaganych w nowej erze.

Drastycznie wzmocnił i rozwinął PPK i rząd KRL-D w wiarygodny ośrodek dowodzenia rewolucją, która wypełni socjalistyczną ideę Dżucze pod banerami kimilsungizmu-kimildzongizmu oraz potężnymi instrumentami politycznymi w budowie silnego, socjalistycznego kraju.

Dzięki mądremu przywództwu Szanownego Przywódcy, który wytyczając nową rewolucyjną ścieżkę PPK oraz sposób istnienia jej oraz państwa, samolubnie oddał się ludziom i umieścił za absolutny priorytet spełnianie żądań oraz interesu narodu. W wynik tego przywódca, szeregi wojska i członków Partii zostały oczyszczone a więź pomiędzy organami narodu została jeszcze bardziej scementowana przez ideologię, wolę oraz więzami pokrewieństwa.

Szanowny Najwyższy Przywódca kroczy naprzód podkreślając znaczenie młodzieży jako permanentnej linii strategicznej i wychowanie kwiatu narodu jako następców, osłonę i flankę Koreańskiej Armii Ludowej, która dumnie maszerując naprzód. Skrupulatnie, wzdłuż jedynej ścieżki wskazanej przez Partię. W każdy grad i każdą burzę. 

Ustawiwszy za główne zadanie przemodelowanie całej armii na kimilsungizm-kimdzongilizm, rozwinął Koreańską Armię Ludową w rewolucyjną siłę Partii, silną ideologicznie a zarazem etycznie, szanującą ducha poświęcenia życia za swojego przywódcę jak za bliskiego krewniaka. W niepokonaną elitę wyposażoną w najbardziej zaawansowane środki uderzeniowe oraz doskonałe cechy regularnej armii. Stale rozwija przemysł rakietowy, u fundamentów którego stoi ideologia Dżucze opartej na nowoczesnych i naukowych podstawach, energicznie kierując produkcją potężnych pocisków Dżucze. Czyniąc tak, stworzył kraj będącym mocarstwem atomowym oraz militarnym, którego nikt nie ośmieli się najechać, zapewniając tym samym pewne gwarancje militarne pozwalające na rozwój ojczyzny i narodu, oraz zwycięski marsz socjalizmu wzmacniając strategiczną pozycję KRL-D. 

Dzięki energicznemu przywództwu Szanownemu Najwyższemu Przywódcy, który wprowadza w erę wielkich zmian w swojej ojczyźnie oraz rozkwit w budowie silnego socjalistycznego kraju, wysoko trzymając w niebie sztandar samorozwoju, dokonał się szybki postęp w najnowocześniejszej nauce i technologii. Gospodarka stała się jeszcze bardziej skupiona na ideologii Dżucze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowoczesnej i opartej na technologii informacyjnej, a co za tym idzie otwarciem się nowych perspektyw dla ogólnej realizacji budowy potężnego kraju socjalistycznego. 

Jego wybitna strategia i niezłomna wola zjednoczenia dodają więcej wigoru ruchowi zjednoczeniowego narodu koreańskiego.

Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Dzong Un, Najwyższy Przywódca KAL, został wybranym Przewodniczącym Partii Pracy Korei oraz Przewodniczącym Komitetu Spraw Wewnętrznych w KRL-D. Tytuł marszałka został mu przyznany jednomyślną wolą i pragnieniem wszystkich koreańczyków.