Kochany Wódz Towarzysz Kim Dzong Il

Wielki Przywódca Towarzysz Kim Dzong Il urodził się w tajnym obozie Koreańskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w pobliżu góry Paektu, 16 lutego 31 roku Juche (1942).

Swoje dzeciństwo spędził przy nasłuchiwaniu raportów bitewnych w wojnie antyjapońskiej. Poświęcił całe swoje życie wiernie wspierając idee i sprawę wielkiego przywódcy prezydenta Kim Il Sunga.

Początki dowodzenia opartę o ideę Songun rozpoczął nadzorując 105tą Dywizję Pancerną Seoul Ryu Kyong Su w sierpniu 49. Juche (1960). Od początku swojej pracy w Komitecie Centralnym Koreańskiej Partii Robotniczej 19 czerwca 53. Juche (1964) oraz przewodnicząc przez pół wieku KPR, armii i ludowi dokonał iście nieśmiertelnych wyczynów na tle czasów i historii.

Sformułował rewolucyjną ideę wielkiego prezydenta Kim Il Sunga jako kimilsungizm, dodając jej połysku jako wiecznie wiodącej ideologii KPR oraz KRL-D. Proklamował ją jako ostateczny program KPR mającym na celu stworzenie społeczeństwa opartego o kimilsungizm oraz mądrze organizował i prowadził prace ku jego wdrożeniu. Skupił szerokie masy skupione wokół KPR poprzez życzliwą i wszechstronną politykę, znacząco wzmacniając siłę kierującą sprawie socjalizmu utrzymując spójność armii i ludu w jej ideach oraz bojowym duchu. 

Po odejściu prezydenta Kim Il Sunga, Kim Dzong Il stał się przykładem realizacji sprawy poprzez unieśmiertelnienie przywódcy upewniając się, by prezydenckie życiowe instrukcje były niesione naprzód jako drogowskazy na każdym polu rewolucji, tak aby jego życie i wysiłek lśnił przez wieki.

W ostatnich latach minionego stulecia, kiedy KRL-D dźwigało ciężar antysocjalistycznej ofensywy kierowanej przez USA i ich sprzymierzeńców, sformułował ideę Songun jako głowny tryb polityczny socjalizmu kierując nim we wszechstronny sposób. Rozwinął Koreańską Armię Ludową jako niezwyciężoną siłę, zbudował pod każdym względem samowystarczalny i wspólczesny przemysł obronny i uzbroił cały naród oraz ufortyfikował cały kraj na najwyższym poziomie.

Dekada za dekadą, rozpalał pochodnię nowej rewolucji doprowadzając do rozpalenia rewolucji przemysłowej w nowym stuleciu poprzez demonstrację potęgi przemysłowej KRL-D, która nie tylko wyprodukowała, ale także wyniosła na orbitę sztucznego satelitę udowadniając tym samym, iż dzięki nauce i mocy technologii posiadła technikę CNC.

Zgodnie z prezydenckimi instrukcjami na rzecz zjednoczenia Korei, ustanowił Trzy Karty Narodowego Zjednoczenia oraz dopilnował by obie deklaracje 15 Czerwca oraz 4 Października były przyjętę przez północ i południe wprowadzając Koreę w nową erę niepodległości ruchu reunifikacyjnego