KOREAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI

Koreańskie Stowarzyszenie Przyjaźni zostało założone w 2000 r., mając na celu budowanie międzynarodowych więzi z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. W swoich szeregach posiada członków z ponad 120 krajów.

KSP posiada pełne uznanie ze strony północnokoreańskich władz. Posiada swoje biura w KRL-D, Hiszpanii, Norwegii oraz Tajlandii.

Koreańskie Stowarzyszenie Przyjaźni Polska (KFA Polska) jest jedyną pozarządową instytucją w Polsce, która stawia sobie za cel promowanie wymiany kulturalnej, jak również współpracy dyplomatyczno-ekonomicznej między Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną a Rzeczpospolitą Polską. 

Posiadając uznanie władz KRL-D zamierzamy krzewić zainteresowanie dumnego ludu koreańskiego pokojem, zaangażowaniem oraz solidarnością, przekazując tym samym polskim obserwatorom dostęp do informacji audiowizualnych rzadko dostępnych w mediach głównego nurtu.

 

Zadania

Do naszych głównych zadań należą:

  • przekazywanie prawdziwego obrazu KRL-D,
  • obrona niepodległości oraz budowanego socjalizmu w KRL-D,
  • wyciąganie nauki z kultury i historii robotniczego ludu koreańskiego na rzecz zjednoczenia półwyspu koreańskiego.

 

Działalność

Koreańskie Stowarzyszenie Przyjaźni (KSP) otrzymuje oficjalne informacje z Pjongjangu i posiada swobodny dostęp do władz KRL-D. Dzięki temu możemy udzielać się w następujących polach:

  • Wystawy publiczne o KRL-D (książki, obrazy, muzyka itd.),
  • Konferencje i spotkania dotyczące historii Korei, społeczeństwa i innych aspektów,
  • Udzielanie informacji i konsultacji dyplomatyczno-biznesowych,
  • Programy radiowo-telewizyjne,
  • Wymiana kulturalna z innymi krajami,
  • Nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami/firmami/jednostkami zainteresowanych tematyką KRL-D.