2011-12-24-D1-15-1

김정숙 동지

Bohaterka Anty-japońskiej Wojny Kim Jong Suk

Towarzyszka Kim Jong Suk jest idealnym przykładem rewolucyjnej i postępowej kobiety, która dzielnie i niezłomnie walczyła o wyzwolenie ojczyzny oraz o prawa kobiet i uwolnienie ich spod feudalnego i imperialistycznego ucisku. Do dzisiaj jest niezrównanym wzorem dla koreańskich kobiet.

Bohaterka Kim Jong Suk urodziła się w ubogiej chłopskiej rodzinie w prowincji Hamgyong Północny. Jej dzieciństwo było ciężkie, jednak dzięki swej mądrości szybko pojęła istotę ucisku ze strony japońskiego imperializmu oraz zrozumiała sprzeczności między klasami społecznymi. W młodym wieku wstąpiła do Koreańskiej Rewolucyjnej Armii Ludowej pod przewodnictwem Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Il Sunga.

Wyróżniła się ona jako niezłomna bojowniczka i wybitny dowódca podczas wojny partyzanckiej przeciwko japońskim imperialistom. Jej postawa była rewolucyjna i stworzyła wzór dla koreańskich kobiet, rozbijając mit o tym, że kobiety powinny pozostawać w domach i zajmować się jedynie gospodarstwem domowym. Była ona drogowskazem dla kobiet, chcących uwolnić się spod feudalnego ucisku i mieć wpływ na otaczający je świat.

Towarzyszka Kim Jong Suk zawsze była wierna Prezydentowi Kim Il Sungowi, broniąc go i wspierając jak tyko mogła. Wychowała młodego Kim Jong Ila, przyszłość Songun Korei, na prawdziwego patriotę, rewolucjonistę i wybitnego przywódcę.

Po wyzwoleniu Korei od rządów kolonialnych Japonii, wizytowała różne części kraju, aby zachęcać masy ludowe do budowy nowej demokratycznej Korei. Podczas różnych spotkań z ludem, w tym podczas rozmów okrągłego stołu zorganizowanych przez Komitet Ludowy Miasta Chongjin w grudniu Juche 34 (1945), informowała wszystkich o wyczynach Kim Il Sunga na rzecz wyzwolenia Korei oraz o jego idei budowy nowego demokratycznego społeczeństwa.

Kim Jong Suk niestrudzenie pracowała dla dobra mas ludowych. W czasach, gdy egzekwowano demokratyczne reformy takie jak reforma rolna, nacjonalizacja głównych gałęzi przemysłu oraz prawa w zakresie równości płci, ona zawsze stała wśród robotników, chłopów i kobiet, wzywając ich do pracy na rzecz innowacji w produkcji i postępu społecznego.

Pod jej głęboką opieką powstało i zostało wydanych wiele rewolucyjnych prac oraz publikacji artystycznych i literackich, takich jak “Pieść Generała Kim Il Sunga, rewolucyjny hymn przedstawiający głęboki szacunek ludu do Prezydenta, oraz film fabularny “Moja Rodzinna Wieś”.

Zainspirowała koreańskie kobiety, aby aktywnie przyłączyły się do walki o nową Koreę. Założyła Koreańską Demokratyczną Ligę Kobiet, pierwszą prawdziwie rewolucyjną organizację kobiet, oraz rozwinęła opartą na Juche teorię na temat wyzwolenia kobiet. Spotykała się również z południowokoreańskimi kobietami, udzielając im wskazówek wobec południowokoreańskiej rewolucji i zjednoczenia Korei.

Wielkie wyczyny Kim Jong Suk na rzecz wyzwolenia i praw kobiet oraz budowania nowego państwa, demokratycznego społeczeństwa i dobrobytu na zawsze pozostaną w historii narodu i w sercach Koreańczyków.