Polski Oddział Stowarzyszenia Przyjaźni Koreańskiej (KFA Polska) całkowicie popiera i wspiera historyczne Noworoczne Orędzie szanownego Marszałka Kim Jong Una. Nasz oddział pragnie pogratulować narodowi koreańskiemu ogromnych sukcesów osiągniętych w 2016, m.in. w dziedzinach budownictwa gospodarczego i wzmacniania zdolności obronnych.

W swoim noworocznym orędziu, Marszałek Kim Jong Un skupił się na takich kwestiach jak gospodarka, wojsko, zjednoczenie i kwestie ideologiczne.

Pomimo niesprawiedliwych sankcji, blokad i presji ze strony imperialistów, KRLD stale się rozwija, udowadniając słuszność i potęgę idei samodzielności i samowystarczalności oraz linii jednoczesnego rozwoju gospodarczego i sił nuklearnych. Realizacja pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej skutkuje wzrostem gospodarczym i poprawą jakości życia obywateli.

W zeszłym roku, KRLD wystrzeliła satelitę obserwacyjnego Kwangmyongsong 4 oraz przeprowadziła test bomby wodorowej. Naród koreański ma pełne prawo do eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz do wzmacniania swoich zdolności samoobronnych. Pierwsza kwestia nie budzi żadnych zastrzeżeń, gdyż suwerennym prawem każdego państwa jest eksploracja przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Druga kwestia jest podyktowana nieustannym i nasilającym się zagrożeniem nuklearnym ze strony USA. W 2017 roku, KRLD nadal będzie rozwijała swoje zdolności samoobronne, a także będzie się zajmować rozwojem swoich technologii kosmicznych.

KFA Polska również w pełni popiera stanowisko Marszałka Kim Jong Una w sprawie zjednoczenia Korei. Półwysep Koreański musi zostać zjednoczony poprzez wspólne wysiłki całego narodu koreańskiego, bez ingerencji z zewnątrz.

Rok 2017 będzie rokiem ważnych rocznic dla narodu koreańskiego i postępowej ludzkości. KFA Polska obiecuje godnie uczcić te rocznice by rozwijać przyjaźń polsko-koreańską.

Życzymy narodowi koreańskiemu jak największych sukcesów w 2017 roku. Mamy nadzieję, że rok ten będzie rokiem rozwoju przyjaźni pomiędzy narodami polskim i koreańskim.

KFA Polska